Työpuntari
Työterveyslaitos

Yhteiskunnallinen tapahtumakonsepti

Työterveyslaitos etsi uutta tapaa viestiä työhyvinvoinnista kansalaisille, päättäjille ja asiantuntijoille. Tähän tarpeeseen syntyi ainutlaatuinen Työpuntari viestintä- ja tapahtumakonsepti yhdessä TTL:n ja Sourcen kanssa. Työterveyslaitoksen Työpuntarissa ruoditaan ja puntaroidaan joka vuosi työelämän tärkeitä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Vuonna 2023 keskitytään työvoima- ja osaajapulaan. Työpuntari oli menestys monella eri mittarilla jo ensimmäisestä lanseeraustilaisuudesta lähtien.

 

Konseptisuunnittelu
Kampanjasivusto
Digimarkkinointi